Τα μελισσάκια  Στόχος μας είναι το παιδί να γνωρίσει τον κόσμο,

να αποκτήσει εμπειρία μέσα σ' ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον.

Μέσα από το παιχνίδι, τις εικαστικές τέχνες, τις ψυχοκινητικές δραστηριότητες, την ενέργεια,

τις καθημερινές δραστηριότητες ζωής, βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν ολόπλευρα τη δική τος ξεχωριστή προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Οι παιδαγωγικές μας μέθοδοι στηρίζονται στις βιωματικές εμπειρίες, την παρατήρηση και τη ζεστή επικοινωνία των παιδιών ώστε να κατανοήσουν τον κόσμο γύρο τους. Έτσι ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία, η υπευθυνότητα και η ομαδικότητα των παιδιών.

Ως πρότυπος παιδικός σταθμός ακολουθούμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων αγωγής και ανάπτυξης που ανταποκρίνεται ξεχωριστά

στις ικανότητες και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τις κάθε ηλικίας.

 

Τα μελισσάκια προσφέρουν :

  • Συστηματική παρακολούθηση όλων των παιδιών απο παιδίατρο
  • συνεργασία με ψυχολόγο και λογοθεραπευτή
  • ποικίλες συναντήσεις με τους γονείς ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα
  • πλήρη υγιεινή διατροφή με πρωινό και γεύμα
  • ολιγομελή τμήματα σύμφωνα με την ηλικία του κάθε παιδιού
  • ασφαλιστική κάλυψη όλων των παιδιών
  • συμβάσεις με τράπεζες
  • μεταφορά με σχολικό
  • επισκέψεις σε μουσεία
  • παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

 bottom